سوالات متداول میزخدمت

 

  با توجه به ابلاغ دستورالعمل میز خدمت به شماره 1538588 مورخ 7‏‏/9‏‏/1396، به پیوست سوالات و ابهامات متداول مطرح شده در جلسات توجیهی برگزار شده و پاسخ­‌های ارائه شده از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور، جهت استحضار و بهره برداری تقدیم می‌گردد.
 

 

 

به منظور تسهيل در اجرای دستورالعمل ميز خدمت به شماره  1538588مورخ 1396/9/7، به پيوست سوالات و ابهامات متداول مطرح شده در جلسات توجيهی برگزار شده و پاسخ های مربوطه مشتمل بر  64 پرسش، جهت استحضار و بهره برداری در پاسخگویی و ارجاع به واحدهای استانی دستگاهای اجرایی، تقدیم می شود.