تاریخچه

از نظر تاریخی سابقه منطقه شمیران (قصران) به قبل از اسلام بر می گردد. قصران که ناحیه ای بزرگ و کوهستانی است در شمال جلگه ری قرار دارد. درتاریخ پیش از اسلام، نام کوهستان ری که همین ناحیه قصران می باشد در تورات ذکر شده است. در دوره اسلامی بخصوص پس از قرن دوم، قصران از رستاق های (بخش های) مهم ری محسوب می شده و نامش در منابع بسیاری به چشم می خورد.

شهرستان شمیرانات در سال ۱۳۳۶ تاسیس گردیده  در سال۱۳۵۵ بنا به تصمیم دولت وقت استان مرکزی به مرکزیت تهران منحل و ری و شمیرانات در تهران ادغام گردیده مجددا" همزمان با تشکیل استان تهران بار دیگر شهرستان شمیرانات به استناد مصوبه شماره۸۷۱۸/ت/۵۶۵  مورخ 1366/7/25 هیئت محترم وزیران متشکل از دو بخش (رودبارقصران و لواسانات) و سه شهر (تجریش ، لواسان ، اوشان فشم میگون ) و منطقه یک و یخش هایی از مناطق ۲ و ۴ تاسیس و در سال ۱۳۹۱ شهر شمشک به عنوان چهارمین شهر  شهرستان با ادغام شش روستا  در بخش رودبارقصران  ایجاد گردید .
شمیرانات به دلیل هم جوار بودن مرکز شهرستان ( شهرتجریش) با شهر تهران با مشکلات عدیده ای از جمله عدم تشکیل شورای اسلامی شهر تجریش و وجود نماینده مستقل شهرستان در مجلس شورای اسلامی و نیز در پاره ای دیگر از مسائل، که تبعیت از منطقه بندی شهر تهران است، مواجه می باشد.