بیوگرافی فرماندار شمیرانات

 

سید مهدی ساداتی، روحانی زاده متولد ۱۳۴۸ از خمین و دارای کارشناس ارشد رشته دانش شناسی است

از سال ۶۸ جذب سازمان آموزش و پرورش شده و بعنوان دبیر دبیرستانها و هنرستانهای خمین مشغول به فعالیت بوده است

حضور در سه دوره متوالی دوم، سوم و چهارم شورای شهر خمین اکثریت آرای مردم این شهر شد

ریاست شورا شهر خمین، ریاست شورای شهرستان خمین، ریاست و نائب رئیسی شورای اسلامی استان مرکزی در دوره های دوم، سوم و چهارم

در دو دوره متوالی شورای سوم و چهارم شهر، به عنوان نماینده استان مرکزی در شورایعالی استانها حضور داشته که در این دو دوره بعنوان نماینده شایسته استان عضو هیئت رئیسه شورایعالی استانها و عضو کمیسیون حقوقی نیز انتخاب شده است

در شورای عالی استانهای کشور رئیس بازرسی ۸ استان بزرگ و اصلی کشور شامل خراسان، گیلان، مازندران، فارس، اصفهان و تهران بوده است

فرماندار شهرستان خمین به مدت ۴۳ ماه

فرماندار شهرستان رباط کریم به مدت ۲۵ماه