امامزاده اسماعیل (ع) ـ برگجهان

 

آستان امامزاده اسماعیل (علیه السلام) در شهرستان شمیرانات، بخش لواسانات، دهستان لواسان کوچک، غرب روستای آبادی برگجهان واقع شده است. در ارتفاع ۱۹۹۴ متری سطح دریا واقع شده است. بناي قبلي بقعه با قدمت حدود ۷۰۰ سال به قرن ششم و هفتم هجري باز مي گردد از جنس سنگ و ساروج بود كه نسان از یکی از میراث های باارزش گذشته دارد که اكنون جاي خود را به بنايي با پلان مربع شكل و گنبدي مخروطي با پوشش شيرواني داده است كه حدود ۵۰ متر مربع مساحت دارد. بناي بقعه در سالهاي اخير بازسازي گرديده است. در فصول بهار و تابستان زائرين بسياری به اين بقعه مبارك مشرف مي شوند اين بقعه با توجه به وجود باغات پيرامون آن علاوه بر فضاي معنوي و زيارتي از محيط گردشگري نيز برخوردار است. این بنا در فهرست آثار تاریخی ـ فرهنگی سازمان میراث فرهنگی به ثبت رسیده است.