En
تاریخ : يکشنبه 25 اسفند 1398
کد 3752

بازدید کارشناسی از جایگاههای سوخت شمیران

بازدید از پمپ بنزین های شریعتی،نیاوران و شهید محلاتی توسط کارشناس بهداشت حرفه ای ستاد شمیرانات انجام شد.
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شمیرانات بازدید از پمپ بنزین های شریعتی،نیاوران و شهید محلاتی توسط کارشناس بهداشت حرفه ای ستاد شمیرانات انجام شد.  
درراستای آموزش پرسنل جایگاههای بنزین در رابطه با  پیشگیری از بروز بیماری کرونا، کارشناس مسئول وکارشناس  ستاد اقدام به بازدید از جایگاههای سوخت شریعتی،نیاوران و شهرک شهید محلاتی کردند. در این بازدیدها آموزشهای لازم برای  استفاده از وسایل حفاظت فردی ، نحوه صحیح گندزدایی جایگاهها و دستورالعمل موجود جایگاههای سوخت به مسئولین و کارگران ارائه شد. درپایان بازدید پوسترها وپمفلتهای آموزشی برای  نصب در بین جایگاههای مذکور و توزیع بین مراجعانتحویل داده شد.
 
  • نوشته شده
  • در يکشنبه 25 اسفند 1398
  • توسط شبکه بهداشت و درمان شمیرانات استانداری تهران
  • تعداد بازدید 13