En
تاریخ : دوشنبه 25 شهريور 1398
کد 3292

پایش کارشناس مسئول بهداشت محیط ازنحوه بازرسی و نظارت بهداشتی کارشناسان در برنامه طرح تشدید در ساعات غیر اداری

در تاریخ 24/6/98 کارشناس مسئول بهداشت محیط شبکه به منظور پایش و ارزشیابی کیفی بازرسی کارشناسان و همچنین پایش وضعیت بهداشتی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی در ساعات غیر اداری ضمن همراهی با تیم بازرسی از نزدیک بر نحوه بازرسی های بهداشتی در ساعات غیر اداری توسط کارشناسان بهداشت محیط نظارت نمود.
در تاریخ 24/6/98 کارشناس مسئول بهداشت محیط شبکه به منظور پایش و ارزشیابی کیفی بازرسی کارشناسان و همچنین پایش وضعیت بهداشتی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی در ساعات غیر اداری ضمن همراهی با تیم بازرسی از نزدیک بر نحوه بازرسی های بهداشتی در ساعات غیر اداری توسط کارشناسان بهداشت محیط نظارت نمود.
ضمن بازرسی بهداشتی از تعدادی از مراکز حساس بر اساس اولویت بندی بهداشت محیط تعداد 8 نمونه مواد غذایی مشکوک به فساد از سطح عرضه اخذ و به آزمایشگاه کنترل غذا و داروی دانشگاه ارسال شد. همچنین برایسه  واحد عرضه کننده مواد غذایی اخظار غیر بحرانی صادرو مقادیری برگر و مواد اولیه تهیه ساندویچ به علت غیر قابل مصرف بودن معدوم شد . برای دو  واحد صنفی نیز به خاطر  وجود نواقص بحرانی  اخطار تعطیل بحرانی  صادر شد..
 لازم به ذکر است طرح تشدید کنترل مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی با هدف تشدید نظارتهای بهداشتی بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در ساعات غیر اداری انجام می شود.
  • نوشته شده
  • در دوشنبه 25 شهريور 1398
  • توسط شبکه بهداشت و درمان شمیرانات استانداری تهران
  • تعداد بازدید 10