En
تاریخ : چهارشنبه 23 مرداد 1398
کد 3205

ارزیابی، نظارت و نمونه برداری واحدهای تولید و توزیع مواد غذایی (کارگاه ها )در منطقه

در تاریخ 22 مرداد 98کارگاه های مواد غذایی منطقه تحت پوشش مورد ارزیابی و نظارت و نمونه برداری قرارگرفتند.
ارزیابی، نظارت و نمونه برداری واحدهای تولید و توزیع مواد غذایی (کارگاه ها )در منطقه یک
در تاریخ 22 مرداد 98کارگاه های  مواد غذایی منطقه تحت پوشش مورد ارزیابی و نظارت و نمونه برداری قرارگرفتند.
بازدیدهای نظارتی کارشناس مسئول مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی  واحد معاونت غذا و داروی شبکه از واحدهای تولید و توزیع مواد غذایی در منطقه یک انجام شد. در طی این بازدید، آموزش و تذکر لازم در مورد حداقل ضوابط فنی و بهداشتی و تهیه مستندات لازم به منظور  تولید مواد غذایی داده وهمچنین درباره آیتم های چک لیست های نظارتی و موارد عدم انطباق به مسئولین فنی واحدها اعلام شد.
گفتنی است نمونه برداری ها که در راستای برنامه عملیاتی انجام شده است به آزمایشگاه کنترل غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای بررسی و پایش از نظرمعیارهای  برنامه عملیاتی انتقال می یابد.  


  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 23 مرداد 1398
  • توسط شبکه بهداشت و درمان شمیرانات استانداری تهران
  • تعداد بازدید 7