En
تاریخ : شنبه 5 مرداد 1398
کد 3108

افتتاح مرکز مداخله در بحران ارشاد

افتتاح مرکز مداخله در بحران ارشاد که تنها مرکز بازپروری و نگهداری از دختران و زنان آسیب دیده و یا در معرض آسیب استان تهران می باشد بعد از چند ماه تعمیرات و بازسازی در دو طبقه ، توسط داریوش بیات نژاد مدیر کل بهزیستی استان تهران و با حضور ناجی یلالی مدیر بهزیستی شهرستان شمیرانات و دیگر مسئولین افتتاح گردید. مدیر کل بهزیستی استان تهران در خصوص مرکز فرمودند که با توجه به موقعیت مرکز به لحاظ جغرافیایی و قرار داشتن مرکز در شمالی ترین نقطه تهران ، باید از نظر امکانات و تجهیز مناسبی برخوردا ر باشد .
افتتاح مرکز مداخله در بحران ارشاد
 افتتاح مرکز مداخله در بحران ارشاد که تنها مرکز بازپروری و نگهداری از دختران و زنان آسیب دیده و یا در معرض آسیب استان تهران می باشد بعد از  چند ماه تعمیرات و بازسازی در دو طبقه ، توسط داریوش بیات نژاد مدیر کل بهزیستی استان تهران و با حضور ناجی یلالی مدیر بهزیستی شهرستان شمیرانات و دیگر مسئولین افتتاح گردید. مدیر کل بهزیستی استان تهران در خصوص مرکز فرمودند که با توجه به موقعیت مرکز به لحاظ جغرافیایی و قرار داشتن مرکز در شمالی ترین نقطه تهران ، باید از نظر امکانات و تجهیز مناسبی برخوردا ر  باشد . 
          به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان شمیرانات : زینب پناهی معاون امور اجتماعی بهزیستی شمیرانات در خصوص مرکز  اذعان دارند که  در حال حاضر با توجه به شرایط مرکز4 مددجو نگهداری می شود که به زودی نیز تعدادی مددجوی دیگر پذیرش خواهد شد  .  مداخله در بحران ارشاد در زمینه های بازپروری، ارائه خدمات مشاوره ای در راستای توانمندسازی مددجویان و نگهداری از دختران و زنان آسیب دیده در معرض آسیب فعالیّت خود را با هدف باز گرداندن آنها به آغوش خانواده به منظور تحکیم بنیان خانواده ادامه  می دهد. گفتنی است مرکز مداخله در بحران ارشاد با سازمانها و اداراتی همچون قوه قضاییه، پزشکی قانونی، نیروی انتظامی و بهداشت  و درمان در راستای ارائه خدمت بهتر به جامعه هدف ارتباط مستمر دارد.
 
  • نوشته شده
  • در شنبه 5 مرداد 1398
  • توسط اداره بهزیستی فرمانداری شمیرانات استانداری تهران
  • تعداد بازدید 25