En
تاریخ : سه شنبه 28 خرداد 1398
کد 2964

روز شمار فعالیت های بهورزان شمیرانات در پویش ملی فشارخون

بهورزان شبکه بهداشت و درمان شمیرانات در دوفاز اطلاع رسانی و اجرایی پویش ملی فشارخون فعالیت های متنوع و اثر بخش برای منطقه تحت پوشش خود انجام دادند .گوشه ای از این فعالیت ها به شرح زیر می باشد
به گزارش روابط عمومی اداره شبکه بهداشت ودرمان شهرستان شمیرانات بهورزان شبکه بهداشت و درمان شمیرانات در دوفاز اطلاع رسانی و اجرایی پویش ملی فشارخون فعالیت های متنوع و اثر بخش برای منطقه تحت پوشش خود انجام دادند .گوشه ای از این فعالیت ها به شرح زیر می باشد:
فاز اطلاع رسانی :
- در تاریخ 29 اردیبهشت فراخوان و کنترل فشار خون اهالی روستای لالان(قمر زایگان)با  هماهنگی بسیج لالان توسط بهورز زایگان.
در تاریخ 11 خرداد فراخوان ، آموزش و کنترل فشار خون ساکنین روستای امامه در مسجد امامه توسط بهورز .
- در تاریخ 11 خرداد  با هماهنگی بسیج منطقه لواسان اطلاع رسانی و فراخوان  و آموزش در مسجد سبو توط کارشناس تغذیه .
- در تاریخ 12 خرداد آموزش به اهالی روستای زایگان در مورد طرح بسیج ملی فشارخون توسط بهورز زایگان .
-  در تاریخ 12 خرداد فراخوان و کنترل فشار خون سالمندان روستای زایگان توسط بهورز  .
- در تاریخ 11 خرداد فراخوان ، آموزش و کنترل فشار خون ساکنین روستای امامه در مسجد امامه.
- در تاریخ 13 خرداد  هماهنگی با شورای آهار به منظور اطلاع رسانی به اهالی روستا در مورد طرح بسیج ملی کنترل  فشار خون .
- در تاریخ 13 خرداد آموزش به اهالی روستای امامه در مورد طرح بسیج ملی فشار خون توسط بهورز امامه.
- در تاریخ 15 خرداد  و همزمان با عید سعید فطر فراخوان و کنترل فشار خون در حسینیه آهار توسط بهورزان آهار.
فاز اجرایی :
-  در تاریخ 18 خرداد جلسه هاهنگی با دهیار نیکنامده در مورد اطلاع رسانی طرح بسیج ملی فشار خون به اهالی روستا.
- در تاریخ 19 خرداد جلسه آموزشی در مورد  بسیج ملی فشار خون  در خانه بهداشت افجه با حضور بهورزان صورت گرفت .
- در تاریخ 20  خرداد فرخوان و کنترل فشار خون به کارکنان سازمان آب سد لتیان توسط بهورز سد لتیان  انجام شد.
- در تاریخ 20 خرداد فراخوان و کنترل فشار خون توسط بهورز لواسان بزرگ به اهالی روستا داده شد.
- در تاریخ 23 خرداد با هماهنگی شورای روستای انباج (قمر افجه) فراخوان و  کنترل فشار خون صورت گرفت.
- در تاریخ 24 خرداد برپایی غرفه سلامت در مصلای لواسان و اندازه گیری فشار خون 100 از نمازگزاران توسط بهورز افجه .
- در تاریخ 26 خرداد فراخوان و  کنترل فشار خون درروستای رسنان توسط بهورز رسنان.
- در تاریخ 27 خرداد فراخوان و کنترل فشار خون در مسجد روستای سینک توسط بهورز افجه.
 
 
 
  • نوشته شده
  • در سه شنبه 28 خرداد 1398
  • توسط شبکه بهداشت و درمان شمیرانات استانداری تهران
  • تعداد بازدید 19