En
تاریخ : يکشنبه 26 خرداد 1398
کد 2944

شبکه بهداشت و درمان شمیرانات

ارزیابی واحدهای تولید و توزیع مواد غذایی (کارگاه ها (در منطقه یک

در تاریخ 22 خرداد 98کارگاه های مواد غذایی منطقه تحت پوشش مورد ارزیابی قرارگرفتند
به گزارش روابط عمومی اداره شبکه بهداشت ودرمان شهرستان شمیرانات در تاریخ 22 خرداد  98کارگاه های  مواد غذایی منطقه تحت پوشش مورد ارزیابی قرارگرفتند.
بازدیدهای نظارتی کارشناس کنترل کیفیت مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی  واحد معاونت غذا و داروی شبکه از واحدهای تولید و توزیع مواد غذایی در منطقه یک انجام شد. در طی این بازدید، آموزش و تذکر لازم در مورد حداقل ضوابط فنی و بهداشتی تولید مواد غذایی داده شد. همچنین بررسی های لازم درباره آیتم های چک لیست های نظارتی صورت گرفت و موارد عدم انطباق به مسئولان واحدها اعلام شد.
لازم به یاد آوری است در طی بازدید نمونه برداری از واحدها انجام به آزمایشگاه کنترل غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای  بررسی انتقال یافت .

 
  • نوشته شده
  • در يکشنبه 26 خرداد 1398
  • توسط شبکه بهداشت و درمان شمیرانات استانداری تهران
  • تعداد بازدید 8