En
تاریخ : چهارشنبه 22 خرداد 1398
کد 2933

روند تکمیل خدمات باروری سالم در سامانه سیب آموزش داده شد

با توجه به پایین بودن سطح آگاهی مراقبین سلامت در خصوص " روند تکمیل خدمات باروری سالم در سامانه سیب " و " شاخص های پانل باروری سالم "، یک نشست آموزشی با هدف افزایش آگاهی مراقبین سلامت ، با شرکت 23 نفر از مراقبین سلامت در سالن اجتماعات شبکه برگزار شد
به گزارش روابط عمومی اداره شبکه بهداشت ودرمان شهرستان شمیرانات با توجه به پایین بودن سطح آگاهی مراقبین سلامت در خصوص " روند تکمیل خدمات باروری سالم در سامانه سیب "  و " شاخص های پانل باروری سالم "، یک نشست  آموزشی با هدف افزایش آگاهی مراقبین سلامت ، با شرکت 23 نفر از مراقبین سلامت در سالن اجتماعات شبکه  برگزار شد.
شیخی نژاد ( کارشناس مسئول واحد سلامت خانواده) به بیان اهداف جلسه و اهمیت شاخص های باروری سالم پرداخت . کارشناس سلامت باروری با ورود به سامانه سیب  به صورت عملی روند تکمیل خدمت "مشاوره باروری سالم و فرزندآوری غیر پزشک و پزشک – ماما" برای تمامی  زنان 49-10 ساله همسردار، روند تکمیل خدمت " سطح اول و دوم " در روش های هورمونی و درخواست آزمایشهای مرتبط، لزوم ویزیت پزشک در زنان پرخطر برای بارداری استفاده کننده از روش های هورمونی و ثبت آن در اقدام، تعریف شاخص های پانل باروری و نحوه محاسبه آن ها را به وضوح شرح دادند.
 
 
  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 22 خرداد 1398
  • توسط شبکه بهداشت و درمان شمیرانات استانداری تهران
  • تعداد بازدید 11