En
تاریخ : دوشنبه 9 ارديبهشت 1398
کد 2803

حضور نمایندگان ادارات نظارتی شهرستان شمیرانات برگزار شد

اجرای گشت مشترک از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی منطقه تحت پوشش
به گزارش روابط عمومی اداره شبکه بهداشت و درمان شهرستان شمیرانات اجرای گشت مشترک از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی منطقه تحت پوشش کارشناسان بهداشت محیط این شبکه به همراه نمایندگان اداره صنعت و معدن،تعزیرات حکومتی شهرستان شمیرانات  ونماینده محترم فرمانداری وخبرگزاری ایرنا با استفاده از دستگاه ها وتجهیزات پرتابل بازرسی ازتعدادی رستوران های منطقه تحت پوشش بازدید بهداشتی کردند. در این پایش ها  موارد مغایر با دستور العمل به متصدیان مراکز تهیه وتوزیع مواد غذایی تذکر داده شد.
  • نوشته شده
  • در دوشنبه 9 ارديبهشت 1398
  • توسط شبکه بهداشت و درمان شمیرانات استانداری تهران
  • تعداد بازدید 10