En
تاریخ : يکشنبه 25 فروردين 1398
کد 2766

تشکیل کمیته درون وبرون سازمانی به مناسبت هفته ملی جوان

تشکیل کمیته درون وبرون سازمانی به مناسبت هفته ملی جوان

به مناسبت هفته ملی جوان وپیرو هماهنگی های انجام شده از سوی واحد سلامت نوجوانان وجوانان ومدارس با سازمان های درون وبرون سازمانی کمیته ای
به گزارش روابط عمومی اداره شبکه بهداشت و درمان شهرستان شمیرانات به مناسبت هفته ملی جوان  وپیرو هماهنگی های انجام شده از سوی واحد سلامت نوجوانان وجوانان ومدارس با سازمان های درون وبرون سازمانی کمیته ای در تاریخ 21/1/ 98باحضور معاون بهداشتی شبکه بهداشت ودرمان شمیرانات و کارشناس مسئولین واحد های ستادی وسازمان های یرون بخش( فرمانداری ،اداره ورزش وجوانان و هلال احمر) تشکیل شد.
در ابتدا بعداز ارائه گزارشی از عملکردیکساله واحد سلامت نوجوانان وجوانان ومدارس  معاون بهداشتی شبکه  با تاکید برمسئله همدلی وانسجام بین سازمان های درون وبرون سازمانی بر کار وتلاش برای جوانان واثر بخشی وکارایی فعالیت های برنامه ریزی شده براساس برنامه جامع عملیاتی تاکید کرد وی اظهار داشت : ((  شبکه در نظر دارد سمینتاری در رابطه با ازدواج برگزار کند و اگر در ارتقای آگاهی قشر جوان در حل مسئله  و کسب مهارت در مواجهه با مشکلات  زندگی حتی 1% بتواند موفق باشد به هدف خود رسیده است . تفکر سازمانی فقط برنامه ریزی نیست بلکه کار سیستمی و حل مسئله و ارتقای بینش هاست و. این بینش در فرایند اجتماعی به صورت همکاری نمود می یابد بنابراین همه ارکان و سازمان ها  باید برای دستیابی به این مهم بکوشند. 43% جمعیت تحت پو.شش شهرستان شمیرانات در سامانه سیب ثبت شده است و باید جمعیت بیشتری با کمک سازمانهای برون بخشش به شبکه معرفی و درسامانه ثبت شوند تا از خدمات سطح یک بهره مند شوند. ))
در ادامه از نمایندگان ادارات شهرستان درخواست شد تا به سهم خود در "سمینار نگاه جوانان به ازدواج سالم در حال تغییر است  "همکاری نمایند .
گفتنی است واحد های بیماریهای واگیر وغیر واگیر- تغذیه – سلامت روان – سفیر دانشجویی – دهان ودندان با برپایی غرفه در محل برگزاری سمینار برای جوانان برنامه های آموزشی و معاینات رایگان انجام خواند داد .
 در پایان موارد زیر مصوب شد:
 
  • تامین تجهیزات وملزومات ورپید تست HIVدر سمینار دانشکده بهداشت –معاینات دانشجویان دانشکده پیراپزشکی-معاینات سربازان کاخ نیاوران – معاینات دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی وپرسنل جوان جمعیت هلال احمر فرمانیه توسط واحد بیماریهای واگیر انجام شود.
  • غربالگری فشارخون وانجام تست قندخون در سمینار دانشکده بهداشت –معاینات دانشجویان دانشکده پیراپزشکی-معاینات سربازان کاخ نیاوران – معاینات دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی وپرسنل جوان جمعیت هلال احمر فرمانیه توسط واحد بیماریهای غیراگیر انجام و هماهنگ شود.
  • ارسال پیامک بهداشتی در کانال حمایت سلامت دانشگاه وکتاب راهنمای خودمراقبتی جوان توسط واحد آموزش بهداشت نجام پذیرد.
  • تهیه رسانه های ازدواج و مشاوره توسط کارشناس مرکز مشاوره طالقانی وحضور در غرفه
  • تهیه رسانه های تغذیه ومشاوره توسط کارشناس تغذیه مرکز ازگل وحضوردر غرفه
  • تهیه رسانه های بهداشت روان ومشاوره توسط روانشناسان مرکز طالقانی وامام زاده قاسم حضوردر غرفه
  • ارسال رسانه های به واحد سلامت نوجوانان وجوانان ومدارس تا 25.01.98
  • هماهنگی با جمعیت هلال احمر فرمانیه ومعاینات پرسنل جوان توسط پایگاه دزاشیپ
  • هماهنگی برای انتقال یونیت متحرک دندانپزشکی برای انجام معاینات در محل سمینار
  • هماهنگی اصناف توسط کارشناس بهداشت محیط وآموزش توسط روانشناسان واحد سلامت روانی وپیشگیری از اعتیاد