En
تاریخ : دوشنبه 26 آبان 1393
کد 241

فرماندار شمیرانات در کارگروه بانوان این شهرستان: تقویم برنامه های سال 1394امور بانوان شهرستان شمیرانات تدوین شود/احصاء نیازها و مشکلات اساسی بانوان شهرستان برای برنامه ریزی و ارائه راهکارهای ثمر بخش یک ضرورت است

فرماندار شهرستان شمیرانات در جلسه کارگروه بانوان شهرستان شمیرانات در فرمانداری این شهرستان با بیان اینکه نگاه امام راحل ،مقام معظم رهبری و دولت تدبیر وامید به حضور و نقش آفرینی بانوان در جامعه یک نگاه بنیادین و اعتقادی است ،خواستار احصاءمسائل و مشکلات بانوان شهرستان شمیرانات شد

فرماندار شهرستان شمیرانات در  جلسه کارگروه بانوان شهرستان شمیرانات در فرمانداری این شهرستان با بیان اینکه نگاه امام راحل ،مقام معظم رهبری و دولت تدبیر وامید به حضور و نقش آفرینی بانوان در جامعه یک نگاه بنیادین و اعتقادی است ،خواستار احصاءمسائل و مشکلات  بانوان شهرستان شمیرانات شد

عزت الله خانمحمدی گفت:ابتدا باید مشکلات و مسائل بانوان کاملا شناسایی و احصاءشده وبرای این مشکلات برنامه ریزی و  راهکار ارائه شود

خانمحمدی با ذکر اینکه بدون شناخت ،امکان برنامه ریزی وجود ندارد،احصاءنیازهای اساسی بانوان رایک امراساسی و بنیادین برشمرد

فرماندار شهرستان شمیرانات باذکر اینکه اینگونه نشست ها، هم افزایی و همگرایی بانوان را برای کمک به تصمیم سازی مدیران فراهم می نماید و لذا می توان با بهره گیری از هم اندیشی بانوان محترمه جهت احصاء مشکلات و مطالبات بانوان شاغل در ادارات و دیگر بانوان در شهرستان استفاده کرد،تصریح نمود: بر اساس مطالعات و بررسی کارگروههای کمیسیون امور بانوان شهرستان تقویم برنامه های سال 1394 امور بانوان شهرستان شمیرانات باید تهیه گردد و این برنامه عملیاتی باید براساس نیاز سنجی و احصاء نیازها و بررسی مشکلات بانوان شهرستان تدوین شود


  • نوشته شده
  • در دوشنبه 26 آبان 1393
  • توسط روابط عمومی فرمانداری شمیران
  • تعداد بازدید 191